องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา: www.chumpuang.go.th

 
 
o19 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 5 ต.ค. 2566 ]11
2 ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ (ผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล) [ 12 ต.ค. 2565 ]39
3 ผลการดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 1 ต.ค. 2565 ]46
4 สรุปข้อมูลสถิติด้านทรัพยากรบุคคล [ 1 ต.ค. 2565 ]41
5 รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2564 [ 1 ต.ค. 2564 ]155
6 รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 15 ต.ค. 2563 ]159