องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา: www.chumpuang.go.th

 
 
o19 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี


ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ (ผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ (ผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล)
 
    วันที่ลงข่าว
: 12 ต.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.ชุมพวง