องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา: www.chumpuang.go.th

 
 
o19 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี


สรุปข้อมูลสถิติด้านทรัพยากรบุคคล

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

สรุปข้อมูลสถิติด้านทรัพยากรบุคคล
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ต.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.ชุมพวง