องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา: www.chumpuang.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 164 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปีภาษี 2565 [ 27 มิ.ย. 2565 ]12
2 โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG [ 24 มิ.ย. 2565 ]14
3 โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ [ 2 มี.ค. 2565 ]58
4 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) [ 26 ม.ค. 2565 ]52
5 มาตรการป้องกันและแก้ไขการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ [ 27 ธ.ค. 2564 ]32
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 (ภ.ด.ส.3 [ 26 พ.ย. 2564 ]47
7 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 (ภ.ด.ส.3) [ 26 พ.ย. 2564 ]49
8 แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 18 ต.ค. 2564 ]48
9 ประกาศผลการลดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 1 ต.ค. 2564 ]32
10 มาตรการประหยัดพลังงาน [ 6 ก.ย. 2564 ]31
11 วินัยของข้าราชการส่วนท้องถิ่น [ 11 ส.ค. 2564 ]35
12 แผนงานสุขภาพด้านสาธารณสุขกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลชุมพวง ประจำปี2563 [ 5 พ.ค. 2564 ]47
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) ปี 2564 [ 3 มี.ค. 2564 ]46
14 ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) ปี 2564 [ 3 มี.ค. 2564 ]46
15 ป้ายประชาสัมพันธ์ ปี 2564 [ 24 ธ.ค. 2563 ]45
16 โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ปี 2564 [ 24 ธ.ค. 2563 ]49
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 (ภ.ด.ส.3) [ 3 ธ.ค. 2563 ]49
18 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 (ภ.ด.ส.3) [ 3 ธ.ค. 2563 ]50
19 แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปี 2564 [ 1 ธ.ค. 2563 ]45
20 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2564 [ 1 ธ.ค. 2563 ]48
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9