องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา: www.chumpuang.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 168 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 29 พ.ย. 2565 ]2
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง เรื่อง การชำระค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวง กำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ประจำปี พ.ศ.2566 [ 29 พ.ย. 2565 ]2
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 31 ต.ค. 2565 ]1
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง เรื่อง การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 20 ก.ค. 2565 ]62
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปีภาษี 2565 [ 27 มิ.ย. 2565 ]64
6 โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG [ 24 มิ.ย. 2565 ]63
7 โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ [ 2 มี.ค. 2565 ]112
8 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) [ 26 ม.ค. 2565 ]107
9 มาตรการป้องกันและแก้ไขการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ [ 27 ธ.ค. 2564 ]85
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 (ภ.ด.ส.3 [ 26 พ.ย. 2564 ]115
11 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 (ภ.ด.ส.3) [ 26 พ.ย. 2564 ]112
12 แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 18 ต.ค. 2564 ]111
13 ประกาศผลการลดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 1 ต.ค. 2564 ]82
14 มาตรการประหยัดพลังงาน [ 6 ก.ย. 2564 ]85
15 วินัยของข้าราชการส่วนท้องถิ่น [ 11 ส.ค. 2564 ]86
16 แผนงานสุขภาพด้านสาธารณสุขกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลชุมพวง ประจำปี2563 [ 5 พ.ค. 2564 ]109
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) ปี 2564 [ 3 มี.ค. 2564 ]103
18 ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) ปี 2564 [ 3 มี.ค. 2564 ]107
19 ป้ายประชาสัมพันธ์ ปี 2564 [ 24 ธ.ค. 2563 ]104
20 โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ปี 2564 [ 24 ธ.ค. 2563 ]111
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9