องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา: www.chumpuang.go.th

 
 
o5 ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 217 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ 2567 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2566-มีนาคม 2567) [ 26 เม.ย. 2567 ]3
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 ประจำปี 2567 [ 17 ม.ค. 2567 ]10
3 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 ประจำปี 2567 [ 17 ม.ค. 2567 ]4
4 ฐานข้อมูลตลาดในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง [ 10 ม.ค. 2567 ]2
5 ประชาสัมพันธ์สัญลัษณ์อสล. ความหมายและบทบาอถล. [ 1 ม.ค. 2567 ]0
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2567 [ 30 พ.ย. 2566 ]4
7 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2565-กันยายน 2566)) [ 25 ต.ค. 2566 ]1
8 รายงานผลการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 12 ต.ค. 2566 ]7
9 รายงานผลการดำเนินการด้านการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 9 ต.ค. 2566 ]2
10 ประกาศองค์การบริหาส่วนตำบลชุมพวง เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ พ.ศ. 2566 เพื่อป้องกันและแก้ไขฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 [ 22 ก.ย. 2566 ]2
11 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง สมัยสามัญที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ [ 8 ส.ค. 2566 ]2
12 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกส้าง ปี 2566 [ 3 พ.ค. 2566 ]11
13 ประชาสัมพันธ์เงินกู้สำหรับผู้พิการ [ 4 เม.ย. 2566 ]4
14 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง สมัยสามัญที่ ๑/๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๑) [ 15 ก.พ. 2566 ]6
15 ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อ อบต.ชุมพวง [ 13 ก.พ. 2566 ]50
16 ประกาศนโยบายการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ อบต.ชุมพวง [ 9 ก.พ. 2566 ]4
17 ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลชุมพวง [ 6 ก.พ. 2566 ]0
18 โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีและการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจำปี 2566 [ 2 ก.พ. 2566 ]54
19 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 ประจำปี 2566 [ 24 ม.ค. 2566 ]36
20 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 ประจำปี 2566 [ 24 ม.ค. 2566 ]41
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11