องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา: www.chumpuang.go.th

 
 
o19 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี


รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล
 
    วันที่ลงข่าว
: 15 ต.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.ชุมพวง