องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา : www.chumpuang.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนงานสุขภาพด้านสาธารณสุขกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลชุมพวง ประจำปี2563 [ 5 พ.ค. 2564 ]15
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) ปี 2564 [ 3 มี.ค. 2564 ]19
3 ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) ปี 2564 [ 3 มี.ค. 2564 ]21
4 ป้ายประชาสัมพันธ์ ปี 2564 [ 24 ธ.ค. 2563 ]20
5 โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ปี 2564 [ 24 ธ.ค. 2563 ]20
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 (ภ.ด.ส.3) [ 3 ธ.ค. 2563 ]15
7 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 (ภ.ด.ส.3) [ 3 ธ.ค. 2563 ]15
8 แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปี 2564 [ 1 ธ.ค. 2563 ]26
9 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2564 [ 1 ธ.ค. 2563 ]15
10 คู่มือการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 12 ต.ค. 2563 ]15
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16