องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา : www.chumpuang.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 กำหนดการรับเงินเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ ปี 2563 [ 16 มิ.ย. 2563 ]2
2 โครงการหญิงตั้งครรภ์ ฝากครรภ์ไว แม่ลูกปลอดภัย เด็กไทยแข็งแรง ปี2562 [ 6 มี.ค. 2563 ]4
3 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 31 ม.ค. 2563 ]0
4 โครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ประจำปีงบประมาณ2562 [ 13 ก.ย. 2562 ]2
5 ฐานข้อมูลผู้สูงอายุและเป็นผู้พิการตำบลชุมพวง [ 2 ก.ย. 2562 ]0
6 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มเสี่ยงต่อโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงในเขตอบต.ชุมพวง ประจำปี 2562 [ 13 ส.ค. 2562 ]2
7 โครงการอบรมเยาวชนTO BE NUMBER ONE ร่วมใจต้านภัยยาเสพติดในเขตอบต.ชุมพวง ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 12 ส.ค. 2562 ]4
8 โครงการวัยรุ่นชุมพวงศึกษา ร่วมใจรักอย่างปลอดภัย ใส่ใจเพื่อน ในเขตอบต.ชุมพวง ประจำปี2562 [ 12 ส.ค. 2562 ]2
9 โครงการอบรมสตรีใส่ใจป้องกันภัยมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง ประจำปีงบประมาณ2562 [ 22 ก.ค. 2562 ]3
10 โครงการส่งเสริมฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการและผู้ดูแลผู้พิการ ประจำปี2562 [ 19 ก.ค. 2562 ]3
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11