องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา: www.chumpuang.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 22 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบ้านโคกเจริญหมู่ที่15 (บ้านอาจารย์วิไลวรรณถึงบ้านหนองหนองสะแก) [ 14 ก.ย. 2565 ]56
2 ประกาศราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบ้านพันธ์เจริญหมู่ที่12 (ซอย 4 - ไปบ้านหนองตะคลอง) [ 12 ก.ย. 2565 ]48
3 ประกาศราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบ้านหนองแดงหมู่ที่7 (สามแยกป่ามะม่วง - ดรงงานเก่า)) [ 12 ก.ย. 2565 ]50
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับเกรดผิวจราจรภายในหมู่บ้านยาง หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 มี.ค. 2565 ]140
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองแดง หมู่ที่ ๗ (สามแยกไปบ้านพันธ์เจริญ-บ้านนางโปย ดอกบัวซ้อน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.พ. 2565 ]124
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเดื่อ (เขตหนองสะแก) หมู่ที่ ๕ (ซอยประปา-บ้านนายวรทัศน์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.พ. 2565 ]136
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกเจริญ หมู่ที่ ๑๕ (ช่วงที่ ๒ ซอยบ้านนายพิมพา แท่นทอง-บ้านนางนงนุช แซ่ตัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.พ. 2565 ]139
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองแดง หมู่ที่ ๗ (สามแยกไปบ้านพันธ์เจริญ-บ้านนางโปย ดอกบัวซ้อน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.พ. 2565 ]246
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเดื่อ (เขตหนองสะแก) หมู่ที่ ๕ (ซอยประปา-บ้านนายวรทัศน์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.พ. 2565 ]131
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ธ.ค. 2564 ]131
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้โดยสาร [ 16 มี.ค. 2564 ]136
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องปริ้นเตอร์) [ 15 มี.ค. 2564 ]133
13 ประกาศผู้ชนะเสนอก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองแดง หมู่ที่ 7 (ช่วงที่ 2 ซอยคุ้มป่าช้า) [ 29 ธ.ค. 2563 ]141
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับเกรดผิวจราจร บ้านพันธ์เจริญ หมู่ที่ 12 [ 26 พ.ย. 2563 ]140
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟจราจรสามเหลี่ยม [ 24 ก.ย. 2563 ]143
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ 2 ก.ย. 2563 ]126
17 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัสติกคอนกรีต บ้านหนองแดง หมู่ที่ 7 [ 7 ส.ค. 2563 ]135
18 ประกาศรายชื่อผู้ชนะโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนดิน สายบ้านหนองแดง-บ้านพันธ์เจริญ หมู่ที่ 7 [ 28 ก.ย. 2558 ]155
19 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรัตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแดง หมู่ที่ 7 ตำบลชุมพวง อำเภชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา [ 2 มี.ค. 2558 ]404
20 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองแดง หมู่ที่ึ7 ตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา [ 2 มี.ค. 2558 ]193
 
หน้า 1|2