องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา: www.chumpuang.go.th

 
 
o15 ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


ประกาศราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบ้านพันธ์เจริญหมู่ที่12 (ซอย 4 - ไปบ้านหนองตะคลอง)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบ้านพันธ์เจริญหมู่ที่12 (ซอย 4 - ไปบ้านหนองตะคลอง)
 
ปร.4 ม.12
ปร.5ม.12
แบบ
แบบ
แบบ
แบบ
    วันที่ลงข่าว
: 12 ก.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.ชุมพวง