องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา: www.chumpuang.go.th

 
 
o15 ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


ประกาศราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบ้านโคกเจริญหมู่ที่15 (บ้านอาจารย์วิไลวรรณถึงบ้านหนองหนองสะแก)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบ้านโคกเจริญหมู่ที่15 (บ้านอาจารย์วิไลวรรณถึงบ้านหนองหนองสะแก)
 
ปร.4 ม.15
ปร.5 ม.15
แบบ
แบบ
แบบ
แบบ
แบบ
    วันที่ลงข่าว
: 14 ก.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.ชุมพวง