องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา: www.chumpuang.go.th

 
 
o21 การขับเคลื่อนจริยธรรม


คำสั่งแต่งแต่งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

คำสั่งแต่งแต่งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม
 
    วันที่ลงข่าว
: 28 ธ.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : อบต.ชุมพวง