องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา: www.chumpuang.go.th

 
 
  ติดตามการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่...[วันที่ 2024-01-22][ผู้อ่าน 75]
 
  การแก้ไขปัญหามลพิษจากการเผาถ่านในชุมชน ขององค์การบ...[วันที่ 2023-05-10][ผู้อ่าน 21]
 
  การออกหน่วยเคลื่อนที่รับชำระภาษีบำรุงท้องที่ประจำป...[วันที่ 2023-05-02][ผู้อ่าน 17]
 
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และพนักงานขับรถบรรทุก...[วันที่ 2023-04-24][ผู้อ่าน 110]
 
  นางสาวปิยภัทร รัชชาพงษ์ นายก อบต.ชุมพวง ลงพื้นท...[วันที่ 2023-04-24][ผู้อ่าน 73]
 
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นำรถบรรทุกน้ำอเนกประส...[วันที่ 2023-04-21][ผู้อ่าน 59]
 
  กองช่าง และสำนักปลัด งานสวัสดิการและสังคม เข้าตรวจ...[วันที่ 2023-04-21][ผู้อ่าน 47]
 
  กองช่างผู้ควบคุมงานฯ และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง พ...[วันที่ 2023-04-21][ผู้อ่าน 46]
 
   สำรวจการใช้งานโคมไฟส่องสว่าง เพื่อดำเนินการแก้ไขใ...[วันที่ 2023-04-20][ผู้อ่าน 43]
 
  สำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในพื้นที่โรงเรียนชุมพวงศ...[วันที่ 2023-04-20][ผู้อ่าน 40]
 
  ฉีดรดถนนเส้นบ้านชุมพวงธารทอง ม.14 เพื่อบรรเทาฝุ่นล...[วันที่ 2023-04-20][ผู้อ่าน 42]
 
  อันตรายของการคลอดก่อนกำหนด สัญญาณเตือนที่ควรไปโรงพ...[วันที่ 2023-04-03][ผู้อ่าน 34]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6