องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา: www.chumpuang.go.th

 
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน


รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการประจำปี รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการประจำปี รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)
 
    วันที่ลงข่าว
: 18 เม.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.ชุมพวง