องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา: www.chumpuang.go.th

 
 
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำปี


ผลการการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี 2563

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ผลการการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 2 ต.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.ชุมพวง