องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา: www.chumpuang.go.th

 
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร


ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 มี.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.ชุมพวง