องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา: www.chumpuang.go.th

 
 
เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต


โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
 
    วันที่ลงข่าว
: 12 มี.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.ชุมพวง