องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา: www.chumpuang.go.th

 
 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน


มาตรฐานการปฏิบ้ติงาน ประจำปี 2564

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ มาตรฐานการปฏิบ้ติงาน ประจำปี 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 16 ต.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.ชุมพวง