องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา: www.chumpuang.go.th

 
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


การดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานบุคคล

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานบุคคล
 
    วันที่ลงข่าว
: 14 ม.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.ชุมพวง