องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา: www.chumpuang.go.th

 
 
o24 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ


ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน 2563

    รายละเอียดข่าว

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน 2563

    เอกสารประกอบ

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 เม.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.ชุมพวง