องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา: www.chumpuang.go.th

 
 
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน


รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2562 รอบเดือน เมษายน 2562- กันยายน 2562

    รายละเอียดข่าว

รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2562 รอบเดือน เมษายน 2562- กันยายน 2562

    เอกสารประกอบ รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2562 รอบเดือน เมษายน 2562- กันยายน 2562
 
    วันที่ลงข่าว
: 9 เม.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.ชุมพวง