องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา: www.chumpuang.go.th

 
 
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน


รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2562 รอบเดือน ตุลาคม 2561-มีนาคม 2562

    รายละเอียดข่าว

รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2562 รอบเดือน ตุลาคม 2561-มีนาคม 2562

    เอกสารประกอบ

รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2562 รอบเดือน ตุลาคม 2561-มีนาคม 2562
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 ต.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : อบต.ชุมพวง