องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา: www.chumpuang.go.th

 
 
เรื่องร้องเรียนประจำปี


สถิติเรื่องร้องเรียนประจำปี

    รายละเอียดข่าว

สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง  อำเภอชุมพวง  จังหวัดนครราชสีมา
 
เดือน/ปี  พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
มกราคม 0 0 0
กุมภาพันธ์ 0 0 0
มีนาคม 0 0 0
เมษายน 0 0 0
พฤษภาคม 0 0 0
มิถุนายน 0 0 0
กรกฎาคม 0 0 0
สิงหาคม 0 0 0
กันยายน 0 0 0
ตุลาคม 0 0 0
พฤศจิกายน 0 0 0
ธันวาคม 0 0 0
รวม 0 0 0

 
 
(นางสาวปิยภัทร  รัชชาพงษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง


    เอกสารประกอบ

สถิติเรื่องร้องเรียนประจำปี
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 พ.ย. 2562
    ผู้ลงข่าว : อบต.ชุมพวง