องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา: www.chumpuang.go.th

 
 
แผนอัตรากำลัง


แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓) ฉบับปรับปรุง (ครั้งที่ ๑)

    รายละเอียดข่าว

แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓) ฉบับปรับปรุง (ครั้งที่ ๑)

    เอกสารประกอบ

แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓) ฉบับปรับปรุง (ครั้งที่ ๑)
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 ก.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : อบต.ชุมพวง