องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา: www.chumpuang.go.th

 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร [ 16 ม.ค. 2566 ]37
2 การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร [ 16 ม.ค. 2566 ]35
3 การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ [ 9 ม.ค. 2566 ]36
4 แผนเส้นทางความก้าวหน้า [ 17 ต.ค. 2565 ]36
5 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ [ 11 ต.ค. 2565 ]32
6 การพัฒนาบุคลากร [ 1 ต.ค. 2565 ]36
7 การสรรหาและคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล [ 25 ม.ค. 2565 ]134
8 หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร [ 25 ม.ค. 2565 ]137
9 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร [ 25 ม.ค. 2565 ]136
10 การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ [ 7 ม.ค. 2565 ]136
11 หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้ง [ 5 ม.ค. 2565 ]128
12 หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร [ 28 ต.ค. 2563 ]135
13 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ [ 21 ต.ค. 2563 ]143
14 หลักเกณฑ์การให้คุณโทษและการสร้างขวัญกำลังใจ [ 1 ต.ค. 2563 ]151