องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา: www.chumpuang.go.th

 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การสรรหาและคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล [ 25 ม.ค. 2565 ]87
2 หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร [ 25 ม.ค. 2565 ]91
3 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร [ 25 ม.ค. 2565 ]91
4 การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ [ 7 ม.ค. 2565 ]91
5 หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้ง [ 5 ม.ค. 2565 ]82
6 หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร [ 28 ต.ค. 2563 ]88
7 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ [ 21 ต.ค. 2563 ]92
8 หลักเกณฑ์การให้คุณโทษและการสร้างขวัญกำลังใจ [ 1 ต.ค. 2563 ]95