องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา: www.chumpuang.go.th

 
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy รอบ 6 เดือน [ 3 เม.ย. 2566 ]34
2 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัิหน้าที่ ประจำปี 2566 [ 3 ม.ค. 2566 ]34
3 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง พ.ศ. 2565 [ 30 ก.ย. 2565 ]32
4 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง พ.ศ.2565 [ 30 ก.ย. 2565 ]32
5 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง พ.ศ. 2565 [ 30 ก.ย. 2565 ]32
6 ประมวลจริยธรรมเจ้าหน้าที่ อปท. [ 30 ก.ย. 2565 ]38
7 ประมวลจริยธรรมผู้บริหาร อปท. [ 30 ก.ย. 2565 ]40
8 ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล [ 30 ก.ย. 2565 ]38
9 ประกาศไม่รับของขวัญ [ 26 ม.ค. 2565 ]117
10 การกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรมของ (ข้าราชการหรือพนักงาน) [ 30 มี.ค. 2563 ]117
11 นโยบายคุณธรรมจริยธรรมของ [ 30 มี.ค. 2563 ]121
12 ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง [ 30 มี.ค. 2563 ]164
13 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ [ 30 มี.ค. 2563 ]126
14 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร [ 30 มี.ค. 2563 ]127
15 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น [ 30 มี.ค. 2563 ]119
16 บันทึกข้อตกลงประกาศเจตจำนงผู้บริหาร [ 1 เม.ย. 2562 ]116