องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา: www.chumpuang.go.th

 
 
o10 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการปฏิบัติงาน อปท. [ 17 เม.ย. 2567 ]5
2 คู่มือปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี [ 10 ต.ค. 2566 ]5
3 คู่มือปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน [ 10 เม.ย. 2566 ]7
4 คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานเลื่อนขั้นเงินเดือน องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง [ 9 ม.ค. 2566 ]47
5 คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 [ 5 ต.ค. 2565 ]6
6 คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.2535 [ 5 ต.ค. 2565 ]4
7 คู่มือปฏิบัติงานการเลื่อนขั้นเงินเดือน [ 30 ก.ย. 2565 ]2
8 คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.ชุมพวง [ 10 ส.ค. 2565 ]4
9 คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 10 ส.ค. 2565 ]2
10 คู่มือปฏิบัติงานธุรการ [ 7 เม.ย. 2565 ]7
11 มาตรฐานการปฏิบ้ติงาน ประจำปี 2564 [ 16 ต.ค. 2563 ]166
12 คู่มือการปฏิบ้ติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง [ 20 ม.ค. 2563 ]157
13 มาตรฐานการปฏิบัติงาน [ 20 พ.ย. 2561 ]159