องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา: www.chumpuang.go.th

 
 
กองช่าง

นายปรีชา  จันทร์มาลา
ผู้อำนวยการกองช่าง
 

 

นายวัชรพงษ์  ถมยาแก้ว


  

นายช่างโยธา


 
 
 
   นางสาวนันทิยา  ขาวขำ

                        คนงานทั่วไป