องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา: www.chumpuang.go.th

 
 
 


โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕


นางสาวปิยภัทร  รัชชาพงษ์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง ร่วมกับ ผู้นำชุมชน  ได้มอบถุงยังชีพให้แก่ ประชาชนที่ติดเชื้อโควิด-19 และต้องรักษาตัวเองที่บ้าน   เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนส่งเสริมพัฒนาชีวิตสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างปกติสุขตามความจำเป็นขั้นพื้นฐาน  และผู้ป่วยโรคติดเชื้อในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวงได้รับการช่วยเหลือผู้มีความเสี่ยงในเขตตำบลและต้องกักตัว ๑๔ วัน ได้เข้ารับการดูแลสามารถดำรงชีพได้อย่างปกติสุข

2022-06-24
2022-03-21
2022-03-10
2022-02-02
2022-01-26
2021-12-16
2021-10-25
2021-10-14
2021-10-02
2021-09-30