องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา: www.chumpuang.go.th

 
 
 


กิจกรรม 1 อปท 1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม


ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ได้ทำการสำรวจต้นไม้ที่ทำการปลูกตั้งแต่ ปี 2562  ปรากฏว่าต้นไม้บางต้นไม้ล้มตาย บางต้นเหลืองแคระแกร็น และบางต้นเป็นโรค  เห็นควรดำเนินการปลูกทดแทนต้นที่ตาย และทำการบำรุงรักษาต้นไม้ที่เป็นโรค โดยการใส่ปุ๋ย และพ่นยาฆ่าแมลง  เพื่อให้ต้นไม้ทั้งสองข้างทางเจริญเติบโต งดงามต่อไป  เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ       พระบรมราชชนนีพันปีหลวงแม่ของแผ่นดิน  และพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ เราทำความดีด้วยหัวใจ ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่ามีความสมัครสมานสามัคคีร่วมมือร่วมใจประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
2023-05-10
2023-05-02
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-21
2023-04-21
2023-04-21
2023-04-20
2023-04-20
2023-04-20