องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา: www.chumpuang.go.th

 
 
 


ประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านพันธ์เจริญ


องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง โดยนายกปิยภัทร รัชชาพงษ์ นายก อบต.ชุมพวง พร้อมด้วยรองนายก อบต. และเจ้าหน้าที่ อบต. ลงพื้นที่ประชาคมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566- 2570)เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ศาลาประชาคมบ้านพันธ์เจริญ หมู่ที่ 12

2024-04-05
2024-04-04
2024-04-04
2024-04-03
2024-04-02
2024-04-02
2024-04-01
2024-03-29
2024-03-29
2024-03-25