องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา: www.chumpuang.go.th

 
 
 


ติดตามความคืบหน้า (งานตีเส้นจราจร) โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต


นายกปิยภัทร รัชชาพงษ์ นายก อบต.ชุมพวง มอบหมายให้ประธานสภา, เจ้าหน้าที่กองช่างผู้ควยคุมงาน และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ติดตามความคืบหน้าโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (งานตีเส้นจราจร) หมู่ที่ 12 หมู่บ้านพันธุ์เจริญ (ซอย 3) และหมู่ที่ 15 บ้านโคกเจริญ (จากอู่ช่างตี๋ถึงบ้านอาจารย์สุริยา) 

2024-04-05
2024-04-04
2024-04-04
2024-04-03
2024-04-02
2024-04-02
2024-04-01
2024-03-29
2024-03-29
2024-03-25