องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา: www.chumpuang.go.th

 
 
 


ติดตามความคืบหน้าโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 15 บ้านโคกเจริญ


เวลา 14:45 น. นายกปิยภัทร รัชชาพงษ์ นายก อบต.ชุมพวง มอบหมายให้ประธานสภา, เจ้าหน้าที่กองช่างผู้ควบคุมงาน และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ติดตามความคืบหน้าโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 15 บ้านโคกเจริญ (จากอู่ช่างตี๋ถึงบ้านอาจารย์สุริยา)

2024-04-05
2024-04-04
2024-04-04
2024-04-03
2024-04-02
2024-04-02
2024-04-01
2024-03-29
2024-03-29
2024-03-25