องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา: www.chumpuang.go.th

 
 
 


ติดตามความคืบหน้าโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 12 บ้านพันธ์เจริญ


เวลา 11:00 น. นายกปิยภัทร รัชชาพงษ์ นายกอบต.ชุมพวง มอบหมายให้ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 12 , เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานฯ และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ติดตามความคืบหน้าโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 12 อยู่บ้านพันธ์จริญ

(ซอย 3)

2024-04-05
2024-04-04
2024-04-04
2024-04-03
2024-04-02
2024-04-02
2024-04-01
2024-03-29
2024-03-29
2024-03-25