องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา: www.chumpuang.go.th

 
 
การดำเนินการตามมาตรฐานส่งเสริมคุณธรรม
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การขับเคลื่อนจริยธรรม ประจำปี 2566 [ 10 เม.ย. 2566 ]47
2 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ [ 5 เม.ย. 2566 ]36
3 นโยบายคุณธรรมจริยธรรมของ (ข้าราชการหรือพนักงาน) และลูกจ้าง มาตรการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น [ 3 เม.ย. 2563 ]151
4 การกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรมของ (ข้าราชการหรือพนักงาน) และลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง ประจำปี พ.ศ. ๒๕63 [ 2 เม.ย. 2563 ]145
5 ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง ว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ. 2563 [ 2 เม.ย. 2563 ]144