องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา: www.chumpuang.go.th

 
 
มาตรฐานส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี 2565 [ 25 ต.ค. 2564 ]79
2 มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ [ 25 ก.พ. 2564 ]72
3 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจของผู้บริหาร [ 11 ม.ค. 2564 ]69
4 แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน [ 7 ม.ค. 2564 ]74
5 เจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร [ 5 ต.ค. 2563 ]72
6 มาตรฐานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง [ 20 มี.ค. 2563 ]73
7 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 7 ม.ค. 2563 ]69