องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา: www.chumpuang.go.th

 
 
o34 มาตรฐานส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 9 ต.ค. 2566 ]11
2 มาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 3 เม.ย. 2566 ]42
3 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง ในปี 2565 [ 10 ส.ค. 2565 ]30
4 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี 2565 [ 25 ต.ค. 2564 ]127
5 มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ [ 25 ก.พ. 2564 ]115
6 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจของผู้บริหาร [ 11 ม.ค. 2564 ]113
7 แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน [ 7 ม.ค. 2564 ]120
8 เจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร [ 5 ต.ค. 2563 ]119
9 มาตรฐานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง [ 20 มี.ค. 2563 ]119
10 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 7 ม.ค. 2563 ]116