องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา: www.chumpuang.go.th

 
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
ข้อมูลทั้งหมด 19 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565 [ 11 เม.ย. 2565 ]96
2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2564 [ 2 เม.ย. 2564 ]91
3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 [ 4 มี.ค. 2564 ]87
4 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2564 [ 3 ก.พ. 2564 ]92
5 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2563 [ 6 ม.ค. 2564 ]94
6 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 [ 8 ธ.ค. 2563 ]89
7 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2563 [ 2 พ.ย. 2563 ]96
8 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2563 [ 1 ต.ค. 2563 ]86
9 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2563 [ 2 ก.ย. 2563 ]88
10 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 [ 10 ส.ค. 2563 ]91
11 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2563 [ 2 ก.ค. 2563 ]94
12 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 [ 30 พ.ค. 2563 ]91
13 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษษยน 2563 [ 28 เม.ย. 2563 ]86
14 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2563 [ 30 มี.ค. 2563 ]95
15 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 [ 27 ก.พ. 2563 ]96
16 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2563 [ 31 ม.ค. 2563 ]95
17 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2562 [ 1 พ.ย. 2562 ]93
18 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 26 ต.ค. 2562 ]92
19 ผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน [ 9 ต.ค. 2561 ]88