องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา: www.chumpuang.go.th

 
 
o11 คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มืออการใช้งาน e – Service สำหรับประชาชน [ 4 เม.ย. 2567 ]3
2 คู่มือการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 3 เม.ย. 2566 ]4
3 คู่มือสำหรับประชาชน เรื่อง การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร [ 10 ต.ค. 2565 ]5
4 คู่มือการขออนุญาตประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 5 ต.ค. 2565 ]33
5 คู่มือสำหรับประชาชน เรื่อง การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 5 ต.ค. 2565 ]3
6 คู่มือสำหรับประชาชน เรื่อง การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 5 ต.ค. 2565 ]3
7 คู่มือการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร [ 10 ส.ค. 2565 ]7
8 คู่มือการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 10 ส.ค. 2565 ]7
9 มาตรฐานการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ 7 เม.ย. 2565 ]3
10 คู่มือการขออนุญาตสถานที่จำหน่ายและสถานที่สะสมอาหาร [ 2 ต.ค. 2563 ]144
11 มาตรฐานการให้บริการประชาชน [ 12 พ.ย. 2562 ]143
12 มาตรฐานการให้บริการจัดเก็บภาษี [ 20 พ.ย. 2561 ]155
13 มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม [ 20 พ.ย. 2561 ]147