องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา: www.chumpuang.go.th

 
 
o7 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) [ 19 พ.ค. 2565 ]6
2 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2565 – 2570) [ 10 พ.ค. 2564 ]45
3 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไขและเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 [ 5 มิ.ย. 2563 ]166
4 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 [ 5 มิ.ย. 2563 ]149
5 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) [ 13 มิ.ย. 2562 ]146
6 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) [ 13 มิ.ย. 2562 ]166
7 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) [ 29 พ.ย. 2559 ]145
8 แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (2561-2564) [ 29 พ.ย. 2559 ]151
9 ประกาศแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 [ 19 มิ.ย. 2558 ]148
10 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 [ 19 มิ.ย. 2558 ]135
11 แผนพัฒนาสามปี (2556-2558) [ 27 ก.ย. 2555 ]148