องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา: www.chumpuang.go.th

 
 
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
ข้อมูลทั้งหมด 3 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 (รอบ 6 เดือน) [ 10 เม.ย. 2566 ]33
2 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม [ 15 มี.ค. 2566 ]33
3 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒) [ 14 พ.ย. 2561 ]189