องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา: www.chumpuang.go.th

 
 
คู่มือสำหรับประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือสำหรับประชาชน การแจ้งถมดิน [ 26 ต.ค. 2562 ]101
2 คู่มือสำหรับประชาชน การแจ้งขุดดิน [ 26 ต.ค. 2562 ]94
3 คู่มือสำหรับประชาชน การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 26 ต.ค. 2562 ]97
4 คู่มือสำหรับประชาชน การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 26 ต.ค. 2562 ]95
5 คู่มือสำหรับประชาชน การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 26 ต.ค. 2562 ]100
6 คู่มือสำหรับประชาชน การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) [ 26 ต.ค. 2562 ]91
7 คู่มือการปฏิบัติงานรับร้องเรียนร้องทุกข์ [ 26 ต.ค. 2562 ]92
8 แบบบันทึกร้องเรียนร้องทุกข์ [ 26 ต.ค. 2562 ]94
9 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 17 มิ.ย. 2558 ]99
10 การชำระภาษีป้าย [ 17 มิ.ย. 2558 ]96
11 คู่มือสำหรับประชาชน การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร [ 30 พ.ย. 542 ]98