องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา: www.chumpuang.go.th

 
 
คู่มือสำหรับประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือสำหรับประชาชน การแจ้งถมดิน [ 26 ต.ค. 2562 ]66
2 คู่มือสำหรับประชาชน การแจ้งขุดดิน [ 26 ต.ค. 2562 ]67
3 คู่มือสำหรับประชาชน การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 26 ต.ค. 2562 ]69
4 คู่มือสำหรับประชาชน การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 26 ต.ค. 2562 ]67
5 คู่มือสำหรับประชาชน การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 26 ต.ค. 2562 ]70
6 คู่มือสำหรับประชาชน การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) [ 26 ต.ค. 2562 ]66
7 คู่มือการปฏิบัติงานรับร้องเรียนร้องทุกข์ [ 26 ต.ค. 2562 ]65
8 แบบบันทึกร้องเรียนร้องทุกข์ [ 26 ต.ค. 2562 ]68
9 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 17 มิ.ย. 2558 ]68
10 การชำระภาษีป้าย [ 17 มิ.ย. 2558 ]67
11 คู่มือสำหรับประชาชน การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร [ 30 พ.ย. 542 ]69