องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา: www.chumpuang.go.th

 
 
คู่มือสำหรับประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือสำหรับประชาชน การแจ้งถมดิน [ 26 ต.ค. 2562 ]152
2 คู่มือสำหรับประชาชน การแจ้งขุดดิน [ 26 ต.ค. 2562 ]140
3 คู่มือสำหรับประชาชน การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 26 ต.ค. 2562 ]151
4 คู่มือสำหรับประชาชน การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 26 ต.ค. 2562 ]145
5 คู่มือสำหรับประชาชน การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 26 ต.ค. 2562 ]144
6 คู่มือสำหรับประชาชน การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) [ 26 ต.ค. 2562 ]137
7 คู่มือการปฏิบัติงานรับร้องเรียนร้องทุกข์ [ 26 ต.ค. 2562 ]136
8 แบบบันทึกร้องเรียนร้องทุกข์ [ 26 ต.ค. 2562 ]140
9 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 17 มิ.ย. 2558 ]147
10 การชำระภาษีป้าย [ 17 มิ.ย. 2558 ]146
11 คู่มือสำหรับประชาชน การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร [ 30 พ.ย. 542 ]144