องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา: www.chumpuang.go.th

 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 4 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานทางการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 [ 13 มี.ค. 2567 ]2
2 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 รอบ 6 เดือน [ 30 มิ.ย. 2563 ]164
3 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 [ 30 มิ.ย. 2563 ]158
4 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2552 [ 30 มิ.ย. 2563 ]160