องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา : www.chumpuang.go.th
 
 


ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินการรักษาเงินและตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547

    รายละเอียดข่าว

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินการรักษาเงินและตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 14 พ.ย. 2561