องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา : www.chumpuang.go.th
 
 


พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่2) พ.ศ.2559

    รายละเอียดข่าว

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่2) พ.ศ.2559

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 14 พ.ย. 2561