องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา : www.chumpuang.go.th
 
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรมของ (ข้าราชการหรือพนักงาน) [ 30 มี.ค. 2563 ]12
2 นโยบายคุณธรรมจริยธรรมของ [ 30 มี.ค. 2563 ]17
3 ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง [ 30 มี.ค. 2563 ]12
4 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ [ 30 มี.ค. 2563 ]12
5 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร [ 30 มี.ค. 2563 ]12
6 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น [ 30 มี.ค. 2563 ]12