องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา : www.chumpuang.go.th
 
 
มาตรฐานส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ [ 25 ก.พ. 2564 ]12
2 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจของผู้บริหาร [ 11 ม.ค. 2564 ]12
3 แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน [ 7 ม.ค. 2564 ]12
4 เจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร [ 5 ต.ค. 2563 ]13
5 มาตรฐานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง [ 20 มี.ค. 2563 ]15
6 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 7 ม.ค. 2563 ]12