องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา : www.chumpuang.go.th
 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 14 พ.ย. 2561 ]15
2 คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย 2559 [ 18 ก.ย. 2558 ]21
3 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 [ 18 ก.ย. 2558 ]19
4 ประมาณรายจ่าย ประกอบงบประมาณ พ.ศ.2559 [ 18 ก.ย. 2558 ]21
5 รายละเอียดงบประมาณรายรับ ประกอบงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2559 [ 18 ก.ย. 2558 ]23
6 รายละเอียดประมาณการรายจ่าย ประกอบงบประมาณ พ.ศ.2559 [ 18 ก.ย. 2558 ]21
7 ตารางข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2559 [ 18 ก.ย. 2558 ]22
8 ประมาณการรายรับ ประกอบงบประมาณ พ.ศ.2559 [ 18 ก.ย. 2558 ]22