องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา : www.chumpuang.go.th
 
 
การประเมิณความเสียงการทุจริตประจำปี
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2562 [ 26 ต.ค. 2562 ]9
2 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน [ 26 ต.ค. 2562 ]9
3 การประเมิณความเสี่ยงการทุจริตประจำปี61 [ 19 ม.ค. 2561 ]63