องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา : www.chumpuang.go.th
 
 
มาตรฐานการให้บริการ
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการขออนุญาตประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 2 ต.ค. 2563 ]15
2 คู่มือการขออนุญาตประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 2 ต.ค. 2563 ]14
3 คู่มือการขออนุญาตสถานที่จำหน่ายและสถานที่สะสมอาหาร [ 2 ต.ค. 2563 ]14
4 มาตรฐานการให้บริการประชาชน [ 12 พ.ย. 2562 ]18
5 มาตรฐานการให้บริการจัดเก็บภาษี [ 20 พ.ย. 2561 ]17
6 มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม [ 20 พ.ย. 2561 ]14