องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา : www.chumpuang.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้โดยสาร [ 16 มี.ค. 2564 ]15
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องปริ้นเตอร์) [ 15 มี.ค. 2564 ]14
3 ประกาศผู้ชนะเสนอก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองแดง หมู่ที่ 7 (ช่วงที่ 2 ซอยคุ้มป่าช้า) [ 29 ธ.ค. 2563 ]13
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับเกรดผิวจราจร บ้านพันธ์เจริญ หมู่ที่ 12 [ 26 พ.ย. 2563 ]14
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟจราจรสามเหลี่ยม [ 24 ก.ย. 2563 ]17
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ 2 ก.ย. 2563 ]20
7 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัสติกคอนกรีต บ้านหนองแดง หมู่ที่ 7 [ 7 ส.ค. 2563 ]14
8 ประกาศรายชื่อผู้ชนะโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนดิน สายบ้านหนองแดง-บ้านพันธ์เจริญ หมู่ที่ 7 [ 28 ก.ย. 2558 ]21
9 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรัตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแดง หมู่ที่ 7 ตำบลชุมพวง อำเภชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา [ 2 มี.ค. 2558 ]27
10 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองแดง หมู่ที่ึ7 ตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา [ 2 มี.ค. 2558 ]26
 
หน้า 1|2