องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา : www.chumpuang.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศรายชื่อผู้ชนะโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนดิน สายบ้านหนองแดง-บ้านพันธ์เจริญ หมู่ที่ 7 [ 28 ก.ย. 2558 ]303
2 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรัตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแดง หมู่ที่ 7 ตำบลชุมพวง อำเภชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา [ 2 มี.ค. 2558 ]365
3 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองแดง หมู่ที่ึ7 ตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา [ 2 มี.ค. 2558 ]266
4 แบบแสดง ป.ป.ช.1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองแดง หมู่ที่ึ7 ตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา [ 2 มี.ค. 2558 ]318
5 ทดสอบข่าวจัดซื้อ-จัดจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง [ 27 ก.ย. 2555 ]378