องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา : www.chumpuang.go.th
 
 
คู่มือสำหรับประชาชน
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือสำหรับประชาชน การแจ้งถมดิน [ 26 ต.ค. 2562 ]4
2 คู่มือสำหรับประชาชน การแจ้งขุดดิน [ 26 ต.ค. 2562 ]4
3 คู่มือสำหรับประชาชน การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 26 ต.ค. 2562 ]3
4 คู่มือสำหรับประชาชน การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 26 ต.ค. 2562 ]3
5 คู่มือสำหรับประชาชน การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 26 ต.ค. 2562 ]3
6 คู่มือสำหรับประชาชน การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) [ 26 ต.ค. 2562 ]3
7 คู่มือการปฏิบัติงานรับร้องเรียนร้องทุกข์ [ 26 ต.ค. 2562 ]3
8 แบบบันทึกร้องเรียนร้องทุกข์ [ 26 ต.ค. 2562 ]5
9 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 17 มิ.ย. 2558 ]4
10 การชำระภาษีป้าย [ 17 มิ.ย. 2558 ]4
 
หน้า 1|2