องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา : www.chumpuang.go.th
 
 
 


การดำเนินการเรื่องร้องเรียน/ บุกรุกทางสาธารณประโยชน์


กรณี นาย จักกริช  ศิลาทอง  ราษฏรหมู่ที่ 7 ตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา  ร้องเรียนว่ามีการบุกรุกทางสาธารณประโยชน์ บ้านหนองแดง  โดยขอให้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง ตรวจสอบ.... องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง ร่วมกับ สำนักงานที่ดินจังหวัดฯ สาขาชุมพวง ได้เข้าดำเนินการตรวจสอบแล้ว  ปรากฏว่า "ไม่มีการบุกรุกทางสาธารณประโยชน์แต่อย่างใด"